Help de dieren in nood

Meld Dierenverwaarlozing en Dierenmishandeling:

Waar melden?

Als opvangcentrum hebben wij geen bevoegdheid om dieren in beslag te nemen. Dat kan enkel politie en een inspecteur dierenwelzijn.

Is de situatie dringend? Zijn de dieren bijvoorbeeld opgesloten zonder eten of drinken, zijn ze zwaar ziek,… dan verwittig je best de lokale politie. Zij zullen het snelst kunnen optreden. 

Is de situatie niet dringend? Heb je een adres of precieze locatie? Dan kan je ook de dienst dierenwelzijn contacteren. Zij zullen dan een inspecteur sturen. Hun meldpunt vind je hier.